Na današnji dan

Srpska kraljica koja je postala katolkinja i časna sestra – 1941.

Nekadašnja srpska kraljica Natalija Obrenović preobratila se na katoličku vjeru, a postala je čak i časna sestra. Bila je katolkinja tijekom zadnjih 38 godina tj. gotovo polovinu života.

Dana 8. svibnja 1941. godine umrla je nekadašnja srpska kraljica Natalija Obrenović, koja je svojedobno postala katolkinja i časna sestra. Kraljica Natalija bila je supruga srpskog kralja Milana Obrenovića. Važno je istaknuti da je Milan zapravo bio prvi srpski kralj u modernoj povijesti te države. Naime, Srbija je 1882. godine, upravo u Milanovo doba, uzdignuta iz kneževine u kraljevinu, a on je time od kneza postao kralj. Dakako, Natalija Obrenović, kao njegova supruga, bila je time i prva srpska kraljica u modernoj povijesti.

Kraljica Natalija bila je ujedno i majka kasnijeg kralja Aleksandra Obrenovića. Ona i njen suprug Milan imali su konfliktan odnos u braku pa je ona napustila Srbiju i otišla u inozemstvo. Godine 1903. preobratila se na katoličku vjeru, a postala je čak i časna sestra. Živjela je sve do 1941. godine, kad je umrla kod Pariza u dobi od 81 godine. Bila je katolkinja tijekom zadnjih 38 godina tj. gotovo polovinu života.

Komentari