Na današnji dan

Spaljivanje Židova u Švicarskoj – 1349.

Židovi su izgorjeli, a preživjela siročad prisilno je preobraćena na kršćanstvo.

U doba kad je Europom velika epidemija kuge (Crna smrt) koja je ubila 30 – 60% stanovnika, praznovjerni su građani Basela u Švicarskoj optužili Židove da su otrovali bunare i tako izazvali bolest. Dokaz za to bila im je manja smrtnost Židova tijekom epidemije.

Lokalni cehovi u Baselu željeli su se osvetiti Židovima, pa su ih okupili 600 na otoku na Rajni u drvenoj zgradi, a zatim zgradu zapalili. Židovi su izgorjeli, a preživjela siročad prisilno je preobraćena na kršćanstvo. Građani Basela zabranili su Židovima stanovanje u gradu na 200 godina, no kasnije su odustali od te odluke zbog ekonomskih potreba.

Napomenimo da su srednjovjekovni pape zabranjivali takva nasilja prema Židovima, smatrajući da su oni kršćani koji to čine zavedeni od Sotone.


Komentari