Na današnji dan

Šoguni iz dinastije Tokugawa – graditelji najvećeg dvorca u Japanu (1600.)

Uzima se da je 21. listopada 1600. godine počela vlast obitelji Tokugawa nad Japanom. Time je započelo doba Šogunata Tokugawa – razdoblja koje je trajalo čak 268 godina, tj. od 1600. do 1868. godine i koje je bilo jedno od ključnih u japanskoj povijesti. Članovi obitelji Tokugawa jedan za drugim vršili su službu šoguna – vrhovnog vojnog zapovjednika koji je imao de facto diktatorsku vlast nad Japanom. U doba šogunata japanski su carevi bili obične figure, a stvarnu su vlast držali šoguni.

Potrebno je napomenuti da su šoguni, ali iz drugih obitelji, vladali Japanom još od davne 1192. godine. Obitelj Tokugawa bila je zapravo samo posljednja u nizu šogunskih dinastija, ali je danas svakako najpoznatija među njima (prethodno su od šogunskih dinastija vladale obitelji Minamoto, Ashikaga i druge). Inače, riječ šogun na japanskom jeziku označava visokog vojnog zapovjednika (slično zapadnjačkom činu generala).

Prvi šogun iz dinastije Tokugawa zvao se Tokugawa Ieyasu. On je sagradio u mjestu Edo najveći dvorac u Japanu. Taj je dvorac postao središte iz kojeg su Tokugawe u sljedećim stoljećima vladali Japanom. Dvorac Edo nalazio se na mjestu današnje carske palače u Tokiju (službena rezidencija japanskog cara). Dakako, grad Edo preimenovan je 1868. godine u Tokio, i danas je to glavni grad Japana.

Nakon prvog šoguna – spomenutog Tokugawe Ieyasua – Japanom su zatim tijekom dva i pol stoljeća vladali jedan za drugim još četrnaestorica pripadnika obitelji Tokugawa. Posljednji je bio Tokugawa Yoshinobu, u čije je vrijeme japanski car Meiji sam preuzeo vlast nad Japanom i ukinuo vlast šoguna.

Više o samurajima pročitajte u 3. broju časopisa History.info.


Komentari