Na današnji dan

Smaknuta dva ljubavnika kraljice Katarine Howard – 1541.

Preljub s kraljicom doživljavao se kao veleizdaja i značio je najokrutniju kaznu.

Na današnji dan u Engleskoj su smaknuta dva ljubavnika kraljice Katarine Howard, pete supruge kralja Henrika VIII. iz dinastije Tudor. U to doba, dok su Turci Osmanlije osvajali Ugarsku i Hrvatsku, engleski se kralj uvelike bavio bračnim problemima. Kazna za muškarca koji bi bio kraljičin ljubavnik u Engleskoj je bila strašna. Naime, to se djelo nije uzimalo samo kao preljub, nego i kao veleizdaja, možda zato što bi se na taj način mogao začeti budući kralj koji ne bi potjecao od vladajućeg monarha. Kazna za preljub s kraljicom bila je, stoga, najokrutnija kazna u Engleskoj. Osuđenika bi se prvo konjima dovuklo na stratište, zatim bi ga se vješalo, ali tako da ne umre. Još živome izvadila bi mu se utroba i kastriralo bi ga se, a organi bi se zatim spalili pred njime. Na kraju bi mu se odsjekla glava, a trup bi mu se raščetvorio. Glava i dijelovi tijela bili bi izloženi obično na javnim mjestima.

Dvojica ljubavnika kraljice Katarine Howard zvali su se Thomas Culpeper i Francis Dereham. Izgleda da je Derenham bio u vezi s Katarinom još prije nego je postala kraljica. Culpeper joj je doista bio ljubavnik u doba braka s kraljem, a ona to navodno nije ni skrivala od dvorjana. Obojica su smaknuti na današnji dan na stratištu u Tyburneu pokraj Londona. Culpeper je ranije bio kraljev miljenik, pa ga je Henrik VIII. pomilovao u smislu da mu je samo odsječena glava. S druge strane, na jadnom Derenhamu izvršena je spomenuta najstrašnija kazna.

Komentari