Na današnji dan

Slovenija je do sada dala samo jednog nobelovca – 1930.

Njegova velika zasluga bila je u tome što je otkrio kako se mogu kemijski analizirati vrlo male količine uzoraka dobivenih iz ljudskog tijela. 

Slovenija je do sada dala samo jednog dobitnika Nobelove nagrade u svojoj povijesti. Bio je to Fritz Pregl, rođen u Ljubljani, koji je dobio Nobelovu nagradu za kemiju 1923. godine. Slovenci Pregla nazivaju i Friderik Pregl, no Nobelov komitet još uvijek ga službeno oslovljava imenom Fritz.

Pregl je bio miješanog njemačko-slovenskog podrijetla. Otac mu je govorio slovenskim jezikom, a njegovo prezime Pregl vjerojatno je dolazilo od slovenskog Pregelj. Naprotiv, majka tog Nobelovca bila je Njemica, imenom Fredericke Schlaker. Mali Fritz rođen je 1869. u Ljubljani, koja je u to doba je bila glavni grad Kranjske – jedne od austrijskih pokrajina. Ipak, Kranjska je bila jedina austrijska pokrajina koja je imala slovensku većinu, pa se ona može smatrati prethodnicom današnje Slovenije (kao i južna Štajerska).

Pregl se školovao na poznatom Sveučilištu u Grazu i postao je liječnik. Na polju medicine, Pregl se najviše bavio kemijom, naročito biokemijom i kemijom čovjekovog tijela. Velika zasluga Fritza Pregla bila je u tome što je otkrio kako se mogu kemijski analizirati vrlo male količine uzoraka dobivenih iz ljudskog tijela. Dapače, uspio je za oko 50 puta smanjiti potrebnu količinu uzoraka pri analizi, što je vrlo važno, jer je moglo smanjiti potrebu za vađenjem velikih količina krvi i tkiva kod pacijenata.


Za to svoje postignuće Fritz Pregl dobio je i Nobelovu nagradu za kemiju. Slovenci ga zbog toga danas jako cijene, tim više što je on i jedini nobelovac rođen na području današnje Slovenije. Fritz (Friderik) Pregl umro je 13. prosinca 1930. godine, u 62. godini.

Komentari