Na današnji dan

Slavni zavodnik Giacomo Casanova (1725.)

Slavni Giacomo Casanova, čiji su memoari jedan od najboljih izvora za europsku povijest 18. stoljeća, rođen je 2. travnja 1725. u Veneciji. Majka mu je bila Zanetta Farussi, djevojka iz obitelji venecijanskog postolara. Udala se za glumca i plesača Gaetana Giuseppea Casanovu, Giacomovog oca. Njeni su roditelji bili protiv tog braka jer su se bojali da će i ona postati glumica, što je u to doba bilo nesigurno zanimanje koje je zahtijevalo putujući život. Zaista je postala glumica, i to slavna, te je putovala Europom. Mali se Giacomo osjećao napuštenim. Ostavljen je na odgoj baki, a zatim jednom svećeniku s čijom je obitelji živio.

Sa spolnošću je prvi put Casanova došao u dodir kad mu je bilo samo 11 godina, i to sa svećenikovom mlađom sestrom. Ona je potakla njegovu zaokupljenost suprotnim spolom, koja će mu obilježiti budućnost. Casanova je uz svog učitelja svećenika napredovao na intelektualnom planu. Sa samo 12 godina upisao se na sveučilište i diplomirao pravne znanosti sa 17, premda je prema njima osjećao odbojnost. Ono što ga je uistinu zanimalo bili su filozofija, kemija i medicina. Ipak, počeo je raditi kao crkveni pravnik. Prvo pravo spolno iskustvo doživio je Casanova navodno s dvije sestre Savorgnan (jedna je imala 16, a druga 14 godina). Ostatak života bio mu je obilježen brojnim avanturama.

Komentari