Na današnji dan

Slavni izumitelj benzinskog motora s unutarnjim izgaranjem – 1832.

Svoje prve uspješne verzije motora s unutarnjim izgaranjem izradio je Otto tijekom 1860-ih godina. 

Dana 10. lipnja 1832. godine rođen je Nikolaus August Otto, njemački inženjer i izumitelj benzinskog motora s unutarnjim izgaranjem. Otto se rodio u njemačkom gradu Holzhausenu an der Haide, smještenom između Koblenza i Wiesbadena, otprilike petnaest kilometara od rijeke Rajne. U doba njegovog rođenja Holzhausen an der Haide pripadao je njemačkoj državi zvanoj Vojvodstvo Nassau. Bila je to razmjerno malena država sa samo nekoliko tisuća četvornih kilometara, kojom je u to vrijeme vladao vojvoda Vilim I. od Nassaua.

Svoje prve uspješne verzije motora s unutarnjim izgaranjem izradio je Otto tijekom 1860-ih godina. U to je doba motor s unutarnjim izgaranjem predstavljao alternativu općeprisutnom parnom stroju. Godine 1864. osnovao je u Kölnu kompaniju N. A. Otto & Cie (kratica za Nikolaus August Otto i kompanija), koja je započela sa serijskom proizvodnjom njegovih motora. Otto svoje motore nije isprva namjenjivao upotrebi u vozilima, nego isključivo u statičnim strojevima (primjerice, za pogon pumpi i industrijskih strojeva). Kasnije se pokazalo da su njegovi motori, tzv. Ottovi motori (oto-motori), postali dominantnima upravo na području vozila. Ottova kompanija preimenovana je nešto kasnije u kompaniju Deutz, prema istoimenom dijelu Kölna.

Komentari