Na današnji dan

Slavni fizičar Hans Christian Ørsted – brat danskog premijera – 1777.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Do svog je glavnog znanstvenog otkrića Hans Christian Ørsted došao kad je primijetio kako se magnetna igla zakreće okomito na smjer žice kojom teče istosmjerna električna struja. 

Dana 14. kolovoza 1777. godine rođen je Hans Christian Ørsted, znameniti danski znanstvenik. Rodio se u gradu Rudkøbingu, smještenom na danskom otoku Langelandu. Ørsted je doktorirao 1799. godine na Sveučilištu u Kopenhagenu, na kojem je od 1806. godine postao i profesorom.

Do svog je glavnog znanstvenog otkrića došao kad je primijetio kako se magnetna igla zakreće okomito na smjer žice kojom teče istosmjerna električna struja. Tim otkrićem magnetskog učinka električne struje postavio je temelj elektromagnetizmu kao grani fizike. Bavio se s uspjehom i kemijom pa čak i filozofijom. Osobito je zanimljivo da je mlađi Ørstedov brat – Anders Sandøe Ørsted – bio političar koji je postao čak i premijerom Danske. Naime, taj je brat bio prvi ministar danskog kralja Fridrika VII. u prvoj polovini 1850-ih godina. Braća Ørsted pripadala su tzv. Zlatnom dobu Danske, u kojem su se osim njih isticali još i spomenuti književnik Hans Christian Andersen, kipar Bertel Thorvaldsen te filozof Søren Kierkegaard.

Komentari