Na današnji dan

Sissina sestra Marija Sofija od Bavarske – posljednja napuljska kraljica – 1841.

Marija Sofija bila je od svoje sestre – austrijske carice Elizabete (Sissi) – mlađa oko četiri godine. 

Dana 4. listopada 1841. godine rođena je Marija Sofija od Bavarske, sestra znamenite austrijske carice Elizabete (Sissi). Udajom za Franju od Bourbona postala je Marija Sofija kraljicom Kraljevstva Dviju Sicilija, s prijestolnicom u Napulju. To je kraljevstvo obuhvaćalo južnu Italiju, a zanimljivo je da je upravo Marija Sofija od Bavarske bila posljednja kraljica te države. Osim carice Elizabete (Sissi) imala je Marija Sofija još tri sestre, od kojih se jedna udala za kneza Thurn und Taxisa, druga za francuskog vojvodu od Alençona, a treća za grof od Tranija – polubrata spomenutog kralja Franje od Dviju Sicilija.

Marija Sofija od Bavarske bila je od svoje sestre Sissi mlađa oko četiri godine. Obje su sestre smatrane ljepoticama. Kraljicom je Marija Sofija postala u svibnju 1859. godine, kad je njen suprug naslijedio prijestolje od svog preminulog oca. U tom je trenutku Marija Sofija imala samo 17 godina, tako da je bila izrazito mlada kraljica. Već sljedeće godine (1860.) Kraljevstvo Dviju Sicilija preplavile su trupe Giuseppea Garibaldija, s namjerom ukidanja te države i njenog priključenja ujedinjenoj Italiji. Marija Sofija i njen suprug Franjo morali su napustiti Napulj, a ona je pokazala izrazitu odlučnost pri obrani Gaete, kad je stekla nadimak kraljice-ratnice (tada joj je bilo samo 19 godina). Garbaldijeve su trupe ipak pobijedile pa su Marija Sofija i Franjo izgubili prijestolje. Sklonili su se u Rim, koji je još uvijek bio u sastavu Papinske Države. Nakon što je i Rim pao, Marija Sofija boravila je neko vrijeme u rodnoj Bavarskoj, a zatim u Parizu. Preminula je u Münchenu 1925. godine, u prilično visokoj 84 godini života. Svoj sestru Sissi nadživjela je za gotovo 27 godina.

Komentari