Na današnji dan

Septimije Sever – prvi rimski car rođen u Africi – 145.

Rimsko Carstvo u njegovo doba prostiralo se od Škotske do područja današnjeg sjevernog Iraka.

Septimije Sever, 21. po redu car Rimskog Carstva, rođen je 11. travnja 145. godine kao prvi rimski car rođen u Africi. Naime, Septimije Sever rođen je u gradu Leptis Magna, na području današnje Libije. Grad Leptis Magna, smješten stotinjak kilometara istočno od današnjeg libijskog glavnog grada Tripolija, bio je u doba Septimija Severa jedan od najvećih gradova u Rimskom Carstvu, usporediv s Aleksandrijom i Kartagom. Sjeverna Afrika je  u doba Rimskog Carstva imala veliku ulogu, a smatrana je i žitnicom Carstva.

Septimije Sever imao je punske krvi, po čemu je bio sličan kartaškom vojskovođi Hanibalu, nekoć najvećem neprijatelju Rima. Sever je jednom prilikom tijekom boravka u Maloj Aziji dao tamošnji Hanibalov grob prekriti finim mramorom (Hanibal je umro u egzilu u Maloj Aziji, nakon što su ga Rimljani porazili).

U doba Septimija Severa imalo je Rimsko Carstvo golem opseg, gotovo jednak maksimalnom opsegu iz Trajanovog doba (stotinjak godina ranije). Naime, Rimsko Carstvo u njegovo doba prostiralo se od Škotske (gdje je on osobno ratovao) pa do područja današnjeg sjevernog Iraka. Naročito je proširio granice Carstva u Africi. Naime, rimska vojna prisutnost proširila se u njegovo vrijeme duboko u Saharu, do lokaliteta Garami (to je mjesto bliže Čadu i Nigeru nego Sredozemnom moru).

Septimije Sever umro je u 67. godini u britanskom gradu Yorku (rimski naziv Eboracum). Naslijedio ga zloglasni sin Karakala. 

piše: Dražen Krajcar

Komentari