Na današnji dan

Senator Strom Thurmond započeo najduži govor u povijesti američkog Senata – 1957.

Senatorov je govor namjerno bio vrlo dugačak kako bi se otežalo donošenje zakona koji je trebao povećati prava Afroamerikanaca u SAD-u. 

Dana 28. kolovoza 1957. godine senator Strom Thurmond započeo je najduži govor u američkom Senatu ikada. Njegov je govor započeo u 20 sati i 54 minute toga dana, a završen je tek u 21 sat i 12 minuta sljedećega dana (29. kolovoza). Ukupno je govor trajao 24 sata i 18 minuta, a bio je namjerno vrlo dugačak kako bi se otežalo donošenje zakona koji senatoru Thurmondu nije bio po volji.

U američkoj parlamentarnoj praksi postoji termin za takav postupak: filibuster (nastao od naziva za jednu vrstu pirata). Tim se postupkom odugovlači izglasavanje nekog zakona ili se čak sprječava njegovo donošenje dovoljno dugom opstrukcijom. Senator Strom Thurmond primijenio je takav postupak prilikom rasprave o novom Zakonu o građanskim pravima (engl. Civil Rights Act of 1957), koji je trebao povećati prava Afroamerikanaca u SAD-u. Kako bi produžio svoje izlaganje senator Thurmond citirao je tijekom tog govora više povijesnih dokumenata, uključujući Deklaraciju nezavisnosti i Oproštajni govor predsjednika Georgea Washingtona. Raspravljao je čak i o receptu za kolače svoje bake.

Za senatore su tom prilikom doneseni iz obližnjeg hotela pomoćni ležajevi kako bi oni mogli nastaviti prisustvovati zasjedanju. Thurmond je bio dugogodišnji zastupnik segregacijske politike prema Afroamerikancima, a na položaju senatora američke savezne države Južne Karoline proveo je čak 47 godina (doživio je dob od 100 godina). Unatoč njegovoj spomenutoj opstrukciji Zakon o građanskim pravima iz 1957. godine ipak je na kraju uspješno prošao kroz proceduru.


Komentari