Na današnji dan

Selim III. – sultan koga su smaknuli janjičari – 1789.

Selim III. svrgnut je i ubijen jer je u Carstvu pokušao uvesti reforme koje su naišle na veliki otpor.

Dana 7. travnja 1789. godine zavladao je u Osmanskom Carstvu sultan Selim III. (vladar od 1789. do 1807. godine). Selim III. postao je sultanom u dobi od 27 godina. Pokušao je u Osmanskom Carstvu provesti reforme koje su uključivale uvođenje novog oblika vojske – slične vojskama u zapadnoeuropskim državama. Te su reforme naišle na velik otpor u osmanskom društvu pa je došlo i do nasilja. Osobit su otpor pružali janjičari, koji su do tog vremena postali u Osmanskom Carstvu svojevrsnim staležom sa specifičnim povlasticama.

Na sultana Selima III. velik je utjecaj imao Napoleonov veleposlanik Horace Sébastiani, rođeni Korzikanac (postao je i grofom Francuskog Carstva u doba Napoleona). Na kraju su nezadovoljni janjičari Selima III. svrgnuli, a ubrzo je zatim i ubijen. Nakon što je ubijen i Selimov nasljednik Mustafa IV., dogodila se neobična situacija da je na životu ostao samo jedan pripadnik osmanske dinastije – Mahmud II. (vladao je kao sultan od 1808. do 1839. godine, a konačno je i ukinuo janjičare). Sultan Mahmud II. imao je velik broj sinova pa se na taj način osmanska dinastija obnovila.

piše: Dražen Krajcar


Komentari