Na današnji dan

Sahrana posmrtnih ostataka Napoleona u Parizu – 1840.

Organizirana je svečana procesija, kojoj su prisustvovale tisuće ljudi.

Dana 15. prosinca 1840. godine održana je svečana sahrana Napoleonovih posmrtnih ostataka u Parizu. Bonaparte je umro na otoku Sveta Helena još 1821. godine tj. 19 i pol godina ranije. Ondje je i pokopan, budući da isprva nije postojalo dopuštenje da ga se sahrani u Francuskoj. Napoleonov je lijes ležao na otoku Sveta Helena, sve dok Francuzi nisu organizirali dolazak po njega, uz nužno britansko dopuštenje (Sveta Helena bila je britanski posjed). U Francuskoj je važan pri pokretanju inicijative za povratak Napoleonovih posmrtnih ostataka bio povjesničar Adolphe Thiers (on je u to doba bio francuski premijer, a kasnije je postao i predsjednikom).

Zanimljivo je kako je izgledao Napoleonov leš prilikom otvaranja lijesa. Prema opisu, uniforma pokojnog cara bila je na njegovom tijelu vrlo dobro sačuvana. Nosio je svoju omiljenu zelenu uniformu pukovnika jedinica zvanih Chasseurs à cheval (vrsta lake konjice). Bila je sačuvana i crvena lenta Legije časti, koja se nalazila na Napoleonovim prsima. Carevo je lice navodno imalo smiren izraz, a posmrtne promjene vidjele su se uglavnom na nosu. Ruke su mu bile navodno gotovo savršeno sačuvane, s dugim i vrlo bijelim noktima.

Napoleonov leš stavili su na brod i odvezli u Francusku. Organizirana je svečana procesija, kojoj su prisustvovale tisuće ljudi. Napoleon je sahranjen u kapeli građevine Hôtel des Invalides u Parizu. Godine 1861. dovršen je znameniti crveni sarkofag koji se i danas može vidjeti.


Komentari