Na današnji dan

Rusko Carstvo pomagalo Amerikancima u Ratu za nezavisnost – 1780.

Carica Katarina Velika pomogla je Amerikancima opstruirajući britansku blokadu SAD-a.

Dana 11. ožujka 1780. godine Rusko Carstvo proglasilo je tzv. naoružanu neutralnost tijekom Američkog rata za nezavisnost. To je značilo suprotstavljanje Velikoj Britaniji u pokušaju da izolira SAD od vanjskih trgovinskih partnera. Indirektno je tim činom Rusija pristala uz SAD, ili točnije – suprotstavila se Velikoj Britaniji koja je pokušavala spriječiti SAD da postane nezavisna država.

Tu rusku mjeru uvela tadašnja carica Rusije – Katarina Velika. Odluku ruske carice podržale su i druge europske sile, pa je nastala čitava Liga naoružane neutralnosti. Poimence, toj su se Ligi pridružile Danska, Švedska, Pruska (kralj Friedrich Veliki), Nizozemska, Portugal, Sveto Rimsko Carstvo (carica Marija Terezija) te Osmansko Carstvo.

Ipak, britanska ratna mornarica bila je veća od svih nabrojanih flota zajedno! Liga naoružane neutralnosti nije mogla ozbiljno ugroziti britansku prevlast na moru, ali je imala znatan diplomatski i psihološki učinak. Naime, Velika Britanija ostala je prilično usamljena u svom pokušaju sprječavanja američke nezavisnosti. Većina joj je zemalja okrenula leđa, a Francuska je i vojno potpomognula SAD.


 

 

Komentari