Na današnji dan

Ruski car Nikolaj II. abdicirao u svoje ime i u ime svoga sina (1917.)

Dana 15. ožujka 1917. ruski car Nikolaj II. potpisao je dokument o svojoj abdikaciji. Tim je činom sišao s ruskog carskog prijestolja, koje je držao još od očeve smrti 1894. godine. Car Nikolaj II. u dokumentu o abdikaciji ujedno je napomenuo da se “ne želi rastati od svog voljenog sina” (carevića Alekseja, kojem je tada bilo samo 12 godina i koji je bolovao od leukemije) te da nasljedstvo prijestolja prenosi na svog brata Mihajla. Tom je izjavom Nikolaj II. abdicirao i u ime svog sina. Izjavu je Nikolaj II. potpisao navodno u 23.40 u noći.

O Nikolajevom bratu – velikom knezu Mihajlu – već se sljedećeg jutra diljem Rusije govorilo kao o novom caru. Međutim, došlo je do neobične situacije. Kad se Mihajlo ujutro probudio, doznao je ne samo da je Nikolaj II. abdicirao, o čemu nije prethodno bio obaviješten nego da k njemu uskoro dolazi delegacija Dume. Na sastanku s tom delegacijom dogovoreno je da Mihajlo prepusti volji naroda odluku kakav će oblik vlasti Rusija imati u budućnosti. Time on nije ni abdicirao ni prihvatio prijestolje, nego je stvar ostala na neki način visjeti u zraku.

Postoje oprečna mišljenja je li Mihajlo, zbog spomenutih nejasnoća, ikada uopće postao ruski car. Ako smatramo da nije, Nikolaj II. bio bi posljednji ruski car u povijesti. U svakom slučaju, sve navedene osobe – Nikolaja II., Mihajla i carevića Alekseja – već su sljedeće godine (1918.) ubili boljševici.


Komentari