Na današnji dan

Ruski car koji je vladao od Sredozemlja do Kalifornije – 1825.

Za vrijeme cara Aleksandra I. osnovali su Rusi kolonije u Kaliforniji i na Havajima, a njihovi vojni brodovi zauzeli su čak i neke otoke u blizini grčke obale. 

Dana 1. prosinca 1825. godine umro je ruski car Aleksandar I., poznat po tome što je u njegovo vrijeme Rusko Carstvo uspjelo poraziti moćnog Napoleona Bonapartea. Na neki je način car Aleksandar bio vođa koalicije zemalja koje su porazile Napoleona, a i u postnapoleonskoj Europi igrao je ključnu ulogu (Rusko Carstvo bilo je dio Svete Alijanse).

Car Aleksandar I. bio je znatno mlađi od Napoleona, više od osam godina. Primjerice, u trenutku kad je Napoleon postao generalom imao je Aleksandar samo 15 godina. Zanimljivo je da se Aleksandar rodio još u doba kad je Ruskim Carstvom vladala njegova baka – znamenita carica Katarina Velika. Prijestolje je Aleksandar naslijedio kad su mu bile 23 godine. Za ruskog cara krunjen je u Kremlju 1801. godine (za usporedbu, Napoleon se za cara Francuza okrunio u Parizu 1804. godine).

Aleksandar je od svojih predaka naslijedio golemo carstvo, koje se tijekom njegove vlasti dodatno proširilo, tako da je obuhvatilo prostor od Sredozemnog mora pa sve do Kalifornije. Naime, upravo u doba cara Aleksandra I. osnovali su Rusi kolonije u Kaliforniji i na Havajima, a njihovi vojni brodovi zauzeli su čak i neke otoke u blizini grčke obale. Dakako, carstvo Aleksandra I. obuhvaćalo je i Aljasku, koja je tek znatno kasnije prešla u američko vlasništvo.

Car Aleksandar I. umro je u dobi od samo 47 godina, navodno od tifusa. Zanimljivo je da je preminuo u gradu Taganrogu na jugu tadašnje Rusije (nedaleko od obale Azovskog mora). Naime, ondje se zatekao kad je putovao na jug u toplije krajeve, navodno radi zdravstvenog stanja svoje supruge.


Komentari