Na današnji dan

Ruski car Ivan IV. Grozni anektirao Kazanski Kanat (1552.)

Teritorij Kazanskog Kanata priključen je Ruskom Carstvu 15. listopada 1552. godine. Kazanski Kanat prethodno je postojao tijekom više od jednog stoljeća kao turkijska država kojom su vladali potomci mongolskog vladara Džingis-kana.

Kazanski kanovi vladali su nad teritorijem smještenim uz rijeku Volgu, najdužu i najveću europsku rijeku, koja je već od davnih vremena posjedovala veliko prometno značenje. Prijestolnica kanova bila je u gradu Kazanu na rijeci Volgi, koji je narastao u jedno u najvećih prometnih središta Europe. Rusi su vodili ratove protiv Kazanskog Kanata tijekom mnogih desetljeća, a konačno su snage ruskog cara Ivana IV. Groznog napale Kazanski Kanat i opsjele grad Kazan 1552. godine. Uspjele su ga osvojiti, a car Ivan IV. Grozni zatim je priključio osvojeni teritorij svojoj državi.

Posljednji kazanski kan bio je Yadegar Mokhammad (Yädegär Möxämmäd), koji je pao u rusko zarobljeništvo. Ivan IV. Grozni uzeo je titulu kazanskog cara, koju su kasnije nosili i njegovi nasljednici sve do 1917. godine. Nekoliko godina kasnije osvojio je isti car i Astrahanski Kanat, smješten južnije od Kazanskog, blizu mjesta na kojem rijeka Volga utječe u Kaspijsko jezero.

Komentari