Na današnji dan

Ruski car Aleksandar I. – pobjednik nad Napoleonom Bonaparteom – 1777.

Bio je unuk znamenite carice Katarine II. Velike, a na njenom je dvoru i odgojen.

Dana 23. prosinca 1777. godine rođen je ruski car Aleksandar I., slavan po pobjedi nad francuskim carem Napoleonom Bonaparteom. Car Aleksandar I. nominalno je pripadao dinastiji Romanov, no u stvarnosti je bio izdanak dinastije Schleswig-Holstein-Gottorp, koja je predstavljala granu sjevernonjemačke dinastije Oldenburg. Aleksandar I. bio je unuk znamenite carice Katarine II. Velike, koja je bila praktički u potpunosti njemačkog podrijetla u etničkom i kulturnom smislu. S druge strane, Aleksandar I. bio je prapraunuk ruskog cara Petra Velikog, i to po carevoj kćeri Ani Petrovni.

Aleksandar je rođen u Sankt Peterburgu, a odgojen je na dvoru svoje bake – spomenute carice Katarine II. Velike – koja je izrazito dugo vladala Ruskim Carstvom. U trenutku kad je ona preminula (1796. godine) imao je Aleksandar već punih 18 godina. 


Komentari