Na današnji dan

Ruska carica Elizabeta – vlasnica raskošnih palača i 15.000 haljina – 1709.

Imala je golem utjecaj u svoje doba i prilično je nepravedno ostala u sjeni mnogo poznatije Katarine Velike.

Dana 29. prosinca 1709. godine rođena je ruska carica Elizabeta Petrovna, kći znamenitog cara Petra Velikog. Rodila se na posjedu Kolomenskoje pokraj Moskve, u doba kad je Petru Velikom bilo 37 godina. Elizabetu je rodila Petrova druga supruga – Katarina Skavronska. Budući da Petra Velikog nije nadživio nijedan sin, nego samo dvije kćeri (Elizabeta i starija Ana), nakon njegove je smrti rusko carsko prijestolje nasljeđivano na prilično kompliciran način. Elizabeta Petrovna postala je ruskom caricom u dobi od 31 godine.

Premda je u ruskoj povijesti mnogo poznatija Katarina II. Velika, carica Elizabeta imala je golem utjecaj u svoje doba i prilično je nepravedno u Katarininoj sjeni. Bila je vladarica Ruskog Carstva tijekom punih 20 godina. Inače, zanimljivo je da je tijekom 18. stoljeća Rusija imala neobično mnogo ženskih vladarica. Naime, nakon smrti Petra Velikog čak su četiri žene vladale Rusijom kao carice, s time da je niz izgledao ovako: Katarina I. – muški car – Ana – muški car – Elizabeta – muški car – Katarina II. Velika. Tri muška cara, umetnuta između carica, vladala su vrlo kratko (prvi dvije i pol godine, drugi godinu, a treći samo oko šest mjeseci), tako da su upravo spomenute četiri carice bile ključne vladarice tijekom većeg dijela 18. stoljeća.

Carica Elizabeta Petrovna posjedovala je jedan od najraskošnijih dvorova u Europi. Gradile je nove dvorce i palače uz pomoć arhitekta Bartolomea Rastrellija, koji je bio talijanskog podrijetla, a rođen je u Parizu. Razdoblje vladanja carice Elizabete Petrovne, od 1741. do 1761. godine, poklapalo se s vladavinama kralja Luja XV. u Francuskoj i znamenite carice Marije Terezije u Habsburškoj Monarhiji.


Postoje mnoge legende o bogatstvu carice Elizabete. Posjedovala je 15.000 haljina i nekoliko tisuća pari cipela. Na gozbama je u njeno vrijeme navodno znalo biti otvarano po tisuću i više boca šampanjca i vina. Ugledu Elizabete Petrovne pomoglo je to što tijekom svoje vlasti nije potpisala nijedan nalog za smaknuće.

Komentari