Na današnji dan

Rusija osnovala koloniju u Kaliforniji (1812.)

Dana 2. veljače 1812. godine Rusko je Carstvo osnovalo koloniju u Kaliforniji. Podsjetimo, u to je doba čitava Aljaska pripadala Rusiji, a ekspanzija se nastavljala južno prema Meksiku. Istovremeno su Španjolci prodirali s juga, osnivajući misije San Diego, Los Angeles, Santa Barbara itd.

Navedena ruska kolonija u Kaliforniji zvala se Krepost Ross (krepost na ruskom jeziku znači tvrđava), a danas se to mjesto naziva Fort Ross i nalazi se u okrugu Sonoma, sjeverno od San Francisca. Gospodarski smisao kolonija je imala u trgovini, naročito krznom, te u uzgoju poljoprivrednih kultura u svrhu opskrbe ruskih naselja na Aljaski.

Godine 1841. Rusiji više nije trebala ta kolonija jer su pronađeni alternativni putovi opskrbe Aljaske hranom (preko Vancouvera), pa je kolonija prodana jednom privatniku po imenu John Sutter za 30 000 dolara.

Komentari