Na današnji dan

Romul po predaji osnovao Rim – 753. pr. Kr.

Romul je granicu svog grada označio tako da je zaorao brazdu oko njega i zabranio svima da tu granicu prijeđu. 

Prema drevnoj predaji 21. travnja 753. godine prije Krista osnovan je slavni grad Rim, poznat i pod imenom Vječni grad. Naime, tog datuma padala je svečanost Parilija, za koju se vjeruje da je obilježila dan osnutka tog grada. Rim je osnovao legendarni Romul.

Prema najpoznatijoj legendi trojanski junak Eneja nakon pada i razaranja Troje dugo je lutao po svijetu te se na kraju skrasio u Laciju gdje je osnovao grad Albu Longu i tu su njegovi potomci dugo vladali. Kada je kraljevao Enejev potomak Numitor, s prijestolja ga je svrgnuo brat Amulije. Dao je pogubiti njegovog sina, a kćer Rea Silviju učini svećenicom Veste, boginju kućnog ognjišta. To je učinio jer je se vestalke ne smiju udavati, pa je vjerovao da će tako Numitor ostati bez potomstva. Međutim, u Silviju se zaljubio bog rata Mars kojem Rea rodi blizance. Saznavši za to Amulije se pobojao da će mu blizanci kada odrastu preoteti vlast, te je naredio robu da ih baci u rijeku Tiber. Rob ga je poslušao i pustio blizance u rijeku u koritu, ali ih je val izbacio na obalu gdje ih je pronašla vučica Martia (Marsova vučica), koja je danas simbol grada Rima, i nahranila ih svojim mlijekom. Nakon nekoga vremena tuda je prolazio pastir Faustul i vidjevši djecu odnio ih je kući. Kako on i njegova žena Aka Larencija nisu imali djece, odluče ih posvojiti, a ona im da imena Romul i Rem. Tako su Romul i Rem odrastali među pastirima sve do svoje punoljetnosti.

Kada su blizanci odrasli, čuvši za svoju sudbinu, otišli su Amuliju i svrgnuli ga s vlasti. Romul je ubio Amulija i vlast vratio djedu Numitoru. Nakon toga braća su odlučila osnovati vlastiti grad na mjestu sedam brežuljaka uz rijeku Tiber.Dogovorili su se da tko ugleda više ptica, osnovat će grad. Tako su odluku prepustili bogovima. Romul se popeo na Palatin, a Rem na Aventin. Bogovi su bili skloniji Romulu te on ugleda 12, a Rem 6 ptica. Tako je Romulu pripala čast da osnuje grad.

Zatim je Romul granicu svog grada označio tako da je zaorao brazdu oko njega i zabranio svima da tu granicu prijeđu. Kad se Rem nasmijao bratovoj slaboj zaštiti grada i u šali preskočio brazdu, Romul ga je ubio, naglasivši da će tako ubuduće stradati svatko tko se usudi prijeći rimske zidine.

Samo ime Rima (Roma) došlo je od Romula, a novi je grad obuhvatio sedam brežuljaka koji su i danas sastavni dio Rima: Kapitolij, Palatin, Eskvilin, Celij, Aventin, Kvirinal i Viminal. Prema datumu osnutka Rima stari su Rimljani računali godine. To je tzv. era Ab Urbe condita (hrv. Od osnutka Grada).

piše: Dražen Krajcar

Komentari