Na današnji dan

Rodio se Tin Ujević u turskoj kuli (1891.)

Danas se dvije turske kule u Vrgorcu spore oko toga u kojoj se od njih rodio slavni hrvatski pjesnik Tin Ujević.

Dana 5. srpnja 1891. rodio se u Vrgorcu jedan od najpoznatijih hrvatskih pjesnika – Tin Ujević. Zanimljivo je da danas u Vrgorcu postoji određena nedoumica oko toga u kojoj je točno kući rođen. Naime, arhitekturu Vrgorca karakteriziraju utvrđene kule, koje su još u doba turske vlasti služile begovima, serdarima i dizdarima za stanovanje i obranu. Ostalo je sačuvano 7 takvih kula. Sigurno je da se Tin rodio u jednoj od njih, no postoji spor oko toga u kojoj točno.

Dugo se kula Dizdarevića navodila kao Tinovo mjesto rođenja, no sam je pjesnik jednom zapisao: “Rodio sam se 5. jula 1891. u Vrgorcu, selu Dalmatinske zagore, koje je spadalo u makarski kotar, u turskoj kuli Cukarinovića”. Sukladno tom navodu, za vrijeme vrgoračkog župnika fra Ivana Vrčića kula Cukrinovića (poznata i kao Fratarska kula) obnovljena je i na nju je postavljena ploča s natpisom o Ujevićevom rođenju. Svejedno, danas se i kula Dizdarevića naziva Tinovom kulom, a i u većini Tinovih biografija i dalje stoji da se baš u njoj rodio Ujević. Inače, puno Tinovo krsno ime bilo je Augustin Josip Ujević. Otac mu je bio po zanimanju učitelj, rodom iz Krivodola u Imotskoj krajini, a majka Bračanka iz mjesta Milne.

Komentari