Na današnji dan

Rođen Napoleon IV. – jedini sin posljednjeg francuskog cara (1856.)

Dana 16. ožujka 1856. godine rođen je carski princ Napoléon Eugène Bonaparte, nazivan kasnije i imenom Napoleon IV. od Francuske. Bio je jedini sin i nasljednik posljednjeg francuskog cara Napoleona III. (nećaka Napoleona I. Bonapartea). Majka Napoléona Eugènea bila je carica Eugenija, podrijetlom španjolska grofica. Zanimljivo je da je do danas ostala sačuvana kolijevka u kojoj je Napoléon Eugène spavao kao novorođenče. Ta je kolijevka izrazito raskošno ukrašena, a na vrhu nosi krunu (u trenutku kad se rodio, otac i majka Napoléona Eugènea bili su car i carica). Napoléon Eugène imao je u Francuskom Carstvu titulu carskog princa (fr. Prince impérial), koja je bila rezervirana za carevog najstarijeg sina.

Napoleon III. svrgnut je 1870., a umro je već početkom 1873. u egzilu u Engleskoj. Time je princ Napoléon Eugène postao bonapartističkim pretendentom na francusko carsko prijestolje, pod imenom Napoleon IV. od Francuske. U tom trenutku imao je samo 16 godina, a već je bio glava dinastije Bonaparte. Ostatak djetinjstva proživio je u Engleskoj, gdje se i školovao. Nažalost, poživio je još samo šest godina, jer je ubijen na jugu Afrike, u britanskom ratu protiv Zulua (na vlastito je inzistiranje sudjelovao u tom ratu kao britanski časnik). Pokopan je u Engleskoj, u katoličkom samostanu sv. Mihaela u Farnboroughu pokraj Londona (ondje su pokopani i njegovi roditelji).

Komentari