Na današnji dan

Rođen Jean Pierre od Orléansa – vojvoda od Guisea i pretendent na francusku krunu – 1874.

Na titulu francuskog kralja polagao je pravo između 1926. i 1940. godine, što uključuje i razdoblje u kojem je Hitlerova Njemačka napala Francusku.

Dana 4. rujna 1874. godine rođen je Jean Pierre od Orléansa, vojvoda od Guisea i pretendent na francusko kraljevsko prijestolje. Bio je praunuk posljednjeg francuskog kralja Luja Filipa, a pravo na prijestolje naslijedio je kao njegov nasljednik po izravnoj muškoj liniji s najvećim pravom prvenstva. Na titulu francuskog kralja polagao je pravo između 1926. i 1940. godine, što uključuje i razdoblje u kojem je Hitlerova Njemačka napala Francusku. Preminuo je samo dva mjeseca nakon francuske predaje Nijemcima u Drugom svjetskom ratu.

Jean Pierre od Orléansa nosio je titulu vojvode od Guisea, a rodio se u Parizu. Po svojoj je godini rođenja (1874.) bio vršnjak britanskog premijera Winstona Churchilla, a od sunarodnjaka Francuza po dobi mu je bio blizak književnik Marcel Proust. Vojvoda od Guisea nije pokazivao veći interes za politiku, tako da je njegovo pretendiranje na francusku krunu bilo nenametljivo (Francuska je kontinuirano bila republika još od 1870. godine tj. od vremena koje je započelo prije njegovog rođenja).

Zanimljivo je da je Jean Pierre od Orléansa preminuo u Africi. Naime, smrt ga je zadesila u gradu Laracheu u Maroku, gdje je boravio u egzilu u razdoblju njemačkog osvajanja Francuske. Pokopan je u grobnoj kapeli kraljevske dinastije Orléans u francuskom gradu Dreuxu (Chapelle royale Saint-Louis de Dreux). Inače, Dreux se nalazi zapadno od Pariza, a nekoć je bio sjedište moćne grofovije.


Komentari