Na današnji dan

Rođen engleski kralj Henrik VIII. (1491.)

Dana 28. lipnja 1491. rođen je engleski kralj Henrik VIII. iz dinastije Tudor. Majka mu je bila Elizabeta od Yorka, tadašnja engleska kraljica i supruga vladajućeg kralja Henrika VII. Tudora, s kojim je dinastija Tudor i došla na englesko prijestolje. Vukao je podrijetlo od obaju nekoć sukobljenih dinastija iz Ratova ruža – dinastije Lancaster i dinastije York. Naime, jedan predak bio mu je John od Gaunta, vojvoda od Lancastera (osnivač dinastije Lancaster), a drugi Edmund od Langleya, vojvoda od Yorka (osnivač dinastije York). Vjenčanjem Henrikovog oca i majke prevladani su sukobi tih dvaju dinastija, a on je bio potomak obaju nasljednih linija.

Fizički vrlo aktivan i snažan, inteligentan, častohlepan i željan moći pod svaku cijenu, Henrik je bio klasičan primjer moćnog renesansnog vladara. Ostao je zapamćen ponajprije po raskidu s Katoličkom Crkvom i osnivanjem Anglikanske te velikom broju supruga, od kojih je dvije dao pogubiti. Henrik je bio aktivan i na vanjskopolitičkom planu, uspješno ratujući protiv Francuske i uspjevši odbiti invaziju Škota 1513. godine. Doveo je Wales pod englesku krunu i okrunio se kao kralj Irske. Iako je ispraznio državnu blagajnu skupim ratovima i raskošnim ceremonijama, sačuvao je Englesku od kobnih građanskih ratova karakterističnih za prethodno razdoblje.

Na unutarnopolitičkom planu, unatoč naoko autokratskoj naravi Henrikove vladavine, u njegovo je doba moć vladara zapravo ograničena, tj. postao je više odgovoran pred zakonom nego ijedan vladar prije njega. Nakon raskida s Katoličkom Crkvom zaplijenjeno je mnogo crkvenih dobara, a samostani su zatvoreni. Poticao je humanizam te zaposlio niz vrlo sposobnih ministara, ali je također dao pogubiti ili protjerati neke vrlo plodne intelektualce te se s mnogim ministrima posvađao.

Povijesno razdoblje Henrika VIII. do danas je mnogo puta obrađivano u literaturi i ekranizirano, tako da spada među najpopularnije povijesne teme uopće. Dosad su na velikom platnu lik Henrika VIII. glumili mnogi poznati glumci, uključujući Charltona Hestona, Richarda Burtona i Erica Banu.


Komentari