Na današnji dan

Robert Koch objavio otkriće uzročnika tuberkuloze (1882.)

Dana 24. ožujka 1882. godine njemački znanstvenik Robert Koch objavio je otkriće uzročnika tuberkuloze. Radilo se o bakteriji koja je dobila naziv Mycobacterium tuberculosis, a za nju je prema otkrivaču korišten i naziv Kochov bacil. Prethodno je bio otkrio uzročnika antraksa (Bacillus anthracis), a kasnije i kolere (Vibrio cholerae).

Za otkriće uzročnika tuberkuloze Koch je 1905. dobio Nobelovu nagradu za medicinu. Odlikovan je i visokim odlikovanjem Kraljevine Pruske, zvanim Pour le Merite. Koch je nakon svog otkrića želio krenuti i korak dalje, na područje liječenja tuberkuloze, koja je u to doba svake godine uzimala velik broj ljudskih života. Napravio je preparat zvan tuberkulin, no njime nije uspio postići velik uspjeh. Ipak, njegova su nastojanja na tom polju bila važna za razvoj bakteriologije. Kasnije je tuberkuloza u velikoj mjeri svladana primjenom cjepiva kao preventive za razvoj te bakterijske bolesti. Koch je nakon primanja Nobelove nagrade poživio još oko pet godina, a preminuo je 1910. godine u Baden-Badenu.

Komentari