Na današnji dan

Rimski car Julijan poginuo nakon pohoda na Perziju (363.)

Dana 26. lipnja umro je rimski car Julijan Apostat na području današnjeg Iraka. Takvo mjesto smrti čini se neobičnim za jednog rimskog cara, no radilo se o tome da je Julijan tada sa svojim legijama vršio invaziju Perzijskog Carstva. Još u proljeće te iste godine prodro je iz Rimskog Carstva na perzijski teritorij sa snažnom vojnom silom koja se procjenjuje na 65-90.000 ljudi (10-15 klasičnih rimskih legija). Krenuli su iz grada Antiohije pa dolinom rijeke Eufrat u Mezopotamiju. U svibnju su se sukobili s vojskom perzijskog šaha u znamenitoj Bitki kod Ktezifona. Riječ je bila o lokaciji nedaleko od današnjeg Bagdada.

Premda je car Julijan pobijedio Perzijance kod Ktezifona, nije uspio steći čvrsta uporišta na perzijskom teritoriju, pa se odlučio vratiti na rimsko područje. S vremenom je Julijanova vojska u povlačenju sve više slabila, jer su je Perzijanci napadali iznenadnim udarim iz pozadine. U jednom od takvih manjih okršaja car Julijan pogođen je kopljem. Rana je bila tako teška da je umro nakon nekoliko dana, na lokaciji sjeverno od rijeke Tigrisa, vjerojatno nedaleko od današnjeg Tikrita.

Cara Julijana pokopali su, prema njegovoj želji, u gradu Tarsu (Tarsus) na području današnje Turske. Za novog cara izabran je Jovijan, jedan od Julijanovih vojskovođa iz opisanog pohoda na Perziju.

piše: Dražen Krajcar


Komentari