Na današnji dan

Rimske titule: Imperator, Caesar, Augustus (27. pr. Kr.)

Današnji dan 27. godine pr. Kr. simbolički se može smatrati danom nastanka Rimskog Carstva, jer je tog dana Senat proglasio Oktavijana Augustom, što je postala faktička vladarska titula toga carstva. Kasnije su naslov, odnosno ime August (lat. Augustus) nosili svi rimski carevi i upravo je to bila njihova najviša titula, dok su titule cezara (lat. caesar) i imperatora (lat. imperator) bile sporedne i niže. Puni je naslov Oktavijana (njegovo zakonsko ime) na kraju glasio Imperator Caesar Divi Filius Augustus, s time da je pojam Imperator označavao vojnu vlast, a imena Caesar i Divi Filius bio je dobio kao posinak Julija Cezara (koji je u međuvremenu deificiran). Osim što je bio Cezarov posinak i nasljednik imovine, Oktavijan, tj. August bio je s njime i u rodbinskoj vezi. Naime, Oktavijanova baka po majci Julia bila je sestra Julija Cezara. Upravo je povezanost s Cezarom bila zaslužna za rani uspon Oktavijana na vrh političke scene u Rimu (postao je dijelom vladajućeg trijumvirata već u dobi od 20 godina). U trenutku spomenutog proglašenja Augustom Oktavijan je imao 35 godina. Vladao je zatim Rimskim Carstvom punih 40 godina, sve do smrti 14. godine nakon Krista.

Komentari