Na današnji dan

Rimske legije izglasale Vespazijana za cara

car je tada gasio židovski ustanak

Rimski vojnici u Egiptu izglasali su Vespazijana za rimskog cara u burnom razdoblju u kojem se nakon Neronove smrti u jednoj godini izmijenilo nekoliko rimskih careva. Vespazijanova je sudbina, međutim, bila učvrstiti vlast i zavladati na razmjerno dugo vrijeme, te čak i osnovati novu dinastiju (oba Vespazijanova sina vladala su još godinama nakon oca). Vezpazijan nije bio osobito visoka podrijetla i predstavljao je novi tip cara – poteklog iz srednje klase, a ne od rimskih patricija. Rođeno ime bilo mu je Tit Flavije Vespazijan (po čemu je njegova dinastija dobila ime Flavijevci). U doba Nerona Vespazijan je bio vojni zapovjednik, a 66. godine poslan je u Judeju ugušiti židovski ustanak. Rat u Judeji još je trajao u trenutku kad je Vespazijan proglašen carem. U trenutku proglašenja Vespazijan se i osobno nalazio na području današnjeg Izraela. Bio je, naime, u lučkom gradu Cezareji Maritimi (lat. Caesarea Maritima), samo 40-ak kilometara od Nazareta. Vespazijana su carem prvo proglasile rimske trupe u Egiptu. Pod njegovom kontrolom bila je i Judeja, a uskoro su mu se pridružile i Sirija, Ilirik, Panonija i Mezija. Vespazijan je u Rim došao tek u jesen sljedeće godine nakon što je proglašen carem.

Komentari