Na današnji dan

Rijeka – s jedne strane Rječine na drugu, pa natrag

Rijeka je grad koji je kontinuirano naseljen sigurno više od dvije tisuće godina. Današnji grad Rijeka prvi put se spominje pod latinskim nazivom Flumen sancti Viti, što u prijevodu znači Rijeka sv. Vida. Spomen potječe iz zapisa mletačkog Velikog vijeća od 20. prosinca 1281. godine. Sveti Vid je zaštitnik naselja još od 4. stoljeća. Rijeka je u to vrijeme utvrđeni gradić koji se dijeli u dva dijela. U srednjovjekovnom kaštelu žive pripadnici višeg sloja i Crkve, a u drugom dijelu su trgovci i obrtnici, koji svoj grad nazivaju Rika. Već u 15. stoljeću u Rijeci je živjelo oko 3000 stanovnika.

Na području današnje Rijeke nalazilo se nekoliko antičkih i srednjovjekovnih naselja. Najstarije je naselje Tarsata na istočnoj obali Rječine, koje su osnovali Liburni na području Trsata. Naziv možda potječe od keltske riječi tarsa – brdo uz rijeku. Nakon dolaska Rimljana, Tarsa je napuštena te je naselje preseljeno na zapadnu obalu Rječine, ali je naziv ostao gotovo isti – Tarsatica. Zbog opasnosti od osvajanja, stanovnici su se vratili na Trsat i obnovili naselje, koje je nudilo veću sigurnost jer se nalazilo na uzvišenju te su ga također nazvali Tarsatica. Potom se u srednjem vijeku na mjestu “prve” Tarsatice na zapadnoj obali ponovno formiralo naselje, tj. današnja Rijeka.

Piše: Marsela Alić


Komentari