Na današnji dan

Richard Martin – borac protiv okrutnosti nad životinjama – 1754.

Političar i aktivist Martin borio se i za prava irskih katolika.

Na današnji dan 1754. godine rođen je irski političar i aktivist Richard Martin, poznat kao jedan od prvih boraca protiv okrutnosti nad životinjama. Martin je rođen u obiteljskom dvorcu Ballynahinch na krajnjem zapadu Irske, nedaleko od obale Atlantskog oceana. Potjecao je iz ugledne i bogate obitelji, a obrazovao se u Engleskoj. 

Kao političar, Richard Martin zalagao se za prava katolika, koji su u njegovo doba u na britanskom području bili još uvijek u vrlo lošem položaju. Naime, katolici su bili diskriminirani i pred zakonom neravnopravni s pripadnicima Anglikanske crkve. To je bilo osobito problematično s obzirom na velik broj katolika u Irskoj (ta je zemlja u Martinovo doba već je bila pod britanskom vlašću). Tek od 1778. godine počele su se u Velikoj Britaniji uvoditi reforme u pogledu poboljšanja prava katolika.

Druga politička aktivnost Richarda Martina bila je borba protiv okrutnosti nad životinjama. Njegovim je zalaganjem donesen u Britanskom parlamentu tzv. Martinov zakon iz 1822. godine, jedan od prvih zakona na svijetu koji se bave odnosom prema životinjama. Navodno je britanski kralj George IV. dao Richardu Martinu zbog njegove humanosti nadimak Humanity Dick (Dick je uobičajena skraćenica za ime Richard). Martin je poživio sve do 1834. godine i umro samo devet dana uoči svog 80. rođendana.


Komentari