Na današnji dan

Riccardo Zanella – predsjednik Slobodne Države Rijeke – 1959.

[animate animation=”slideInDown” duration=”1″ delay=”0″ iteration=”0″]question mark[/animate]


U pogledu Rijeke Riccardo Zanella zalagao se za autonomiju tj. za rješenje po kojem Rijeka ne bi pripala ni Italiji ni Kraljevini SHS. I doista, 1920. godine formirana je Slobodna Država Rijeka površine od oko 28 četvornih kilometara.

Riccardo Zanella, jedini čovjek koji je bio izabran za predsjednika Slobodne Države Rijeke, umro je 30. ožujka 1959. godine. Zanella je po ocu bio furlanskog, a po majci slovenskog podrijetla. Područje grada Rijeke nakon Prvog svjetskog rata postalo je međunarodni problem. Naime, raspala se Austro-Ugarska, u čijem je sastavu Rijeka prethodno bila, pa je ostalo otvoreno pitanje treba li taj grad pripasti Italiji ili Kraljevini SHS.

U pogledu Rijeke zalagao se Riccardo Zanella za autonomiju tj. za rješenje po kojem Rijeka ne bi pripala ni Italiji ni Kraljevini SHS. I doista, 1920. godine formirana je Slobodna Država Rijeka površine od oko 28 četvornih kilometara (manje čak i od San Marina). Na predsjedničkim izborima izabran je Zanella za predsjednika Slobodne Države Rijeke.

Godine 1922. fašisti su u Rijeci izveli državni udar, a Zanella je pobjegao u Kraljevicu. Italija je Rijeku pripojila svom teritoriju 1924. godine. Riccardo Zanella vodio je svojevrsnu izbjegličku vladu i dugo se vremena zalagao za povratak statusa autonomne države Rijeci. Umro je u Rimu, u dobi od 83 godine.


Komentari