Na današnji dan

Republika Genova predala otok Korziku Francuskoj – 1768

Francuzi su Korziku morali vojno okupirati kako bi porazili tamošnje borce za nezavisnost.

Nakon višestoljetne vlasti nad Korzikom Republika Genova taj je sredozemni otok predala Francuskoj. Naime, Korzika je još krajem 13. stoljeća potpala pod vlast Genove, snažne pomorske sile slične Mletačkoj Republici.U biti vlast Republike nad otokom je bila samo nominalna jer je stvarnu vlast nad Korzikomdugo vremena imala trgovačka udruga Banco di S. Giorgio iz Genove.

Stoljećima su na otoku izbijali ustanci protiv Genove, a vrhunac su dosegnuli tijekom 18. stoljeća u doba pustolovnoga pothvata baruna Theodora von Neuhofa, kralja Korzike (1736.), i ustanka pod otočnim herojem Pasqualeom Paolijem (1755.). Tako je do sredine 18. stoljeća Genova izgubila efektivnu vlast nad većim dijelom otoka. Budući da su uvidjeli da nemaju mogućnsti za povratak tog teritorija, odlučili su se na njegovo davanje Francuskojkako bi otplatili dug. Time su željeli steći barem neku korist od Korzike, koja više de facto nije bila u njihovim rukama.

Francuzi su Korziku morali vojno okupirati kako biporazili tamošnje borce za nezavisnost,a borbe su se vodile do kraja 1769. godine. Od tog vremena,izuzevši razdoblje britanske okupacije (1794. – 1796.) Korzika je sastavni dio Francuske.


Spomenimo da je najpoznatiji Korzikanac svih vremena Napoleon Bonaparte koji je rođen u glavnom gradu otoka Ajacciu.

piše: Dražen Krajcar

Komentari