Na današnji dan

Ratoborni njemački car Vilim II. – 1859.

Njemački car Vilim II. bio je unuk engleske kraljice Viktorije, a pri porodu mu je teško oštećena lijeva ruka.

Na današnji dan rođen je poznati njemački car Vilim II. (njem. Kaiser Wilhelm II.), kojeg se smatra jednom od najodgovornijih osoba za izbijanje Prvog svjetskog rata. Bio je prilično nagle i ratoborne naravi, a ponekad je izvodio bombastične incidente. Zanimljivo je da je njegova majka bila najstarija kći poznate britanske kraljice Viktorije. Dapače, i sama se zvala Viktorija, a mali je Vilim rođen kao prvi unuk spomenute britanske kraljice. Kasnije je Vilim kao car išao baki u posjet u London, a tom je prilikom oblačio i uniformu slavnog britanskog admirala Nelsona.

Porod u kojem je na današnji dan rođen Vilim bio je osobito težak. Naime, bio je u krivom položaju (na zadak), pa je prilikom poroda došlo do komplikacija. Vilimu je pri porodu teško oštećena lijeva ruka. Javila se tzv. Erbova paraliza tj. oštećeni su živčani putovi u lijevoj ruci, zbog čega mu je ona postala neupotrebljiva, a i kraća od desne. Vilim je na fotografijama pokušavao prikriti oštećenje te ruke, pa ga se često može vidjeti kako je drži na maču, pridržava desnom ili skriva iza tijela. Postoji teorija da mu je ta invalidnost uzrokovala probleme i u emocionalnom razvoju.


Komentari