Na današnji dan

Putin Rusiji vratio staru sovjetsku himnu (2000.)

Dana 25. prosinca 2000. vraćena je u Ruskoj Federaciji himna s glazbom iz razdoblja Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika. Dogodilo se to tijekom mandata predsjednika Vladimira Putina, koji je na čelo Rusije došao početkom te godine naslijedivši Borisa Jeljcina.

Sovjetska je himna imala veliku popularnost čak i nakon raspada SSSR-a, što je i bio razlog za njeno vraćanje nakon desetak godina korištenja druge himne. U razdoblju između raspada SSSR-a i 2000. kao himna Ruske Federacije služila je kompozicija koju je skladao Mihail Glinka, a koja nikada nije dosegla popularnost stare sovjetske himne.

Inače, glazbu za sovjetsku, tj. današnju rusku himnu skladao je Aleksandar Vasiljevič Aleksandrov. Himna danas ima znatnu popularnost u Rusiji kao snažan nacionalni simbol. Ipak, iako ima istu melodiju kao bivša sovjetska himna, riječi suvremene ruske himne znatno su različite od riječi sovjetske himne jer su izmijenjeni svi stihovi u kojima su se spominjali komunizam, Lenjin i crveni barjak.


Komentari