Na današnji dan

Prvo zabilježeno pojavljivanje Halleyevog kometa – 240. prije Krista

Halleyev komet dolazi u blizinu Sunca u periodima od otprilike 75,3 godina, premda duljina tog vremenskog razdoblja varira ovisno o promjenama u putanji kometa.

Dana 25. svibnja 240. godine prije Krista, kao i u sljedećim danima, mogao se na noćnom nebu sa Zemlje golim okom vidjeti Halleyev komet. Pritom je u Kini nastala zabilješka o tom kometu, što se danas smatra prvim zabilježenim pojavljivanjem Halleyevog kometa u povijesti.

Halleyev komet dolazi u blizinu Sunca u periodima od otprilike 75,3 godina, premda duljina tog vremenskog razdoblja varira ovisno o promjenama u putanji kometa. Kada je najbliži Suncu, komet je otprilike između orbita Venere i Merkura, a kad je najudaljeniji nalazi se čak iza Neptunove orbite, na udaljenosti od oko 5,25 milijardi kilometara. Masa Halleyevog kometa iznosi otprilike 220 milijardi tona.

Koliko je poznato, astronomi u starom i srednjem vijeku nisu shvaćali da Halleyev komet periodički dolazi u blizinu Sunca i Zemlje. Naime, različita njegova pojavljivanja smatrali su dolascima različitih kometa, a tek je britanski astronom Edmond Halley ustanovio zakonitost u vremenskom periodu. Spomenuto kinesko bilježenje pojave tog kometa, dakle, nije tumačeno kao periodički događaj. Danas se zna da će se Halleyev komet sljedeći put približiti Suncu i Zemlji 2061. godine.


Komentari