Na današnji dan

Prvo samoposluživanje u ovom dijelu Europe bilo je u zagorskom Ivancu (1956.)

Na današnji dan 1956. godine otvoreno je u zagorskom Ivancu prvo samoposluživanje u povijesti Hrvatske. Dapače, postoje navodi da se radilo o prvom samoposluživanju na prostoru cijele Jugoistočne Europe. 

Na ideju da se otvori prodavaonica u kojoj će potrošači sami birati robu došao je Andrija Sever – tadašnji direktor poduzeća Ivanečki magazin (IMA). Narodni odbor općine Ivanec dao je za provedbu tog projekta novčana sredstva u iznosu 580000 starih dinara. Spomenuti je direktor Andrija Sever, zajedno sa Stjepanom Putarekom, napravio nacrte i dao funkcionalna i tehnološka rješenja za opremu samoposluživanja, budući da takvih rješenja i iskustava dotad nije bilo u praksi.

Već izdaleka se nad dovršenom trgovinom vidio natpis: Samoposluživanje. Na jednim vratima pisalo je ulaz, a na drugima izlaz, što pokazuje da je već tada postavljen standard koji se koristi i danas. Kraj svakog proizvoda bila je istaknuta cijena. Nažalost, spomenuti Andrija Sever i Stjepan Putarek, koji su uvelike zaslužni za provedbu tog zanimljivog projekta, danas više nisu među živima.

Komentari