Na današnji dan

Prvo njemačko sveučilište osnovano u Pragu (1348.)

Dana 7. travnja u srednjem vijeku izdana je povelja o osnivanju prvog sveučilišta na nekadašnjem njemačkom području. Zanimljivo je da se radi o sveučilištu u Pragu – poznatom Karlovom sveučilištu (češki Univerzita Karlova). Naime, Prag i Češka u to su doba bili u sastavu tzv. Svetog Rimskog Carstva Njemačke Narodnosti.

Spomenuto Karlovo sveučilište najstarije je sveučilište u čitavoj Srednjoj Europi. Ime je dobilo po vladaru koji ga je i uzdigao na status sveučilišta – Karlu IV. Luksemburškom – koji je bio car Svetog Rimskog Carstva, a ujedno i češki kralj.

Danas je Karlovo sveučilište u Pragu najveće češko sveučilište, a i u međunarodnim je okvirima visoko rangirano. Inače, na području koje se u užem smislu može smatrati njemačkim, tj. na području današnje Savezne Republike Njemačke, najstarije je sveučilište u Heidelbergu, koje je osnovano 1386. godine (oko 38 godina nakon Karlovog sveučilišta).

 


Komentari