Na današnji dan

Prvo cijepljenje čovjeka (1890.)

Francuski liječnik i fiziolog Charles Robert Richet (1850. – 1935.) dobio je 1913. Nobelovu nagradu za medicinu zbog istraživačkog rada na području anafilakse. U Parizu je doktorirao medicinu 1869. godine, a 1878. stekao je doktorsku titulu iz prirodnih znanosti te je predavao fiziologiju na medicinskom fakultetu u Parizu. Izdavao je časopis Revue Scientifique i bio suizdavač stručnog časopisa Journal et de Pathologie Générale. Od 1905. bio je predsjednik Društva za medicinska istraživanja, a 1914. primljen je u Akademiju znanosti. 

Richet je pokušavao dati odgovor na niz nepoznatih fizioloških procesa. Osim toga, istraživao je mehanizme za regulaciju temperature toplokrvnih životinja, pogotovo kod pregrijavanja i pothlađivanja. Dokazao je da se nakon cijepljenja stvaraju antitijela protiv uzročnika bolesti. Richet je 6. prosinca 1890. obavio prvo cijepljenje na čovjeku.
Prvi je upotrijebio riječ anafilaksa, i to za reakciju na injektirane tvari ili otrov. Dokazao je da injektirani proteini mijenjaju sastav krvi i drugih tekućina. 
 
Zanimali su ga spiritizam i parapsihologija te je napisao nekoliko romana. 
 
Piše: Marsela Alić

 

Komentari