Na današnji dan

Prvi zračni napad Luftwaffe na Moskvu – 1941.

Sovjeti su se s vremenom potrudili zamaskirati Moskvu na različite načine kako bi umanjili preciznost njemačkih bombardiranja. 

Dana 21. srpnja 1941. godine izvršen je prvi zračni napad Luftwaffe (Njemačkih zračnih snaga iz razdoblja Trećeg Reicha) na Moskvu. Aktivirane su jedinice njemačke Zračne flote 2 (njem. Luftflotte 2 ), a čak 195 zrakoplova angažirano je za polijetanje s improviziranih pista na Istočnom bojištu. Do cilja je u konačnici dospjelo 127 borbenih zrakoplova, koji su izbacili oko 104.000 kilograma bombi. Sovjetska protuzračna obrana raspolagala je s oko 1.000 topova, kao i sa zrakoplovima koji su se trebali suprotstaviti neprijateljskim letjelicama u zraku.

Nakon spomenutog prvog njemačkog napada uslijedilo je tijekom sljedeća tri mjeseca još više od 55 zračnih napada. Sovjeti su se s vremenom potrudili zamaskirati Moskvu na različite načine kako bi umanjili preciznost njemačkih bombardiranja. Primjerice, zlatne kupole pravoslavnih crkava prekrili su zelenom bojom, a zidove Kremlja obojili su na specifičan način, kako bi sličili nizu kuća. Na velike i strateški važne građevine postavili su improvizirane male krovove, kako bi ti prizori iz visine izgledali poput skupina stambenih kuća. Nijemci su s napadima prestali tijekom zime s 1941. na 1942. godinu, a nastavili su ih u proljeće. Posljednji njemački zračni napad na Moskvu izvršen je 25. travnja 1942. godine, a kasnije Nijemci više nisu imali dovoljno resursa za nastavak takvog napadačkog djelovanja.

Komentari