Na današnji dan

Prvi židovski doseljenik u Sjevernu Ameriku (1654.)

Dana 22. kolovoza 1654. doselio se na područje Sjeverne Amerike prvi sigurno zabilježeni židovski doseljenik. Bio je to Jacob Barsimson, Židov porijeklom iz Nizozemske, koji je doplovio u Novi Amsterdam (budući New York). Grad i luka Novi Amsterdam bio je u to doba pod nizozemskom kolonijalnom vlasti i funkcionirao je kao središte Nove Nizozemske. Englezi su to područje osvojili tek 10 godina kasnije (1664. godine) i preimenovali su grad u New York, u čast bratu tadašnjeg engleskog kralja, koji je imao titulu vojvode od Yorka.

Jacob Barsimson doplovio je u Ameriku iz Amsterdama, gdje je postojala znatna židovska zajednica. Njega je ta zajednica zapravo i poslala u Ameriku 8. srpnja te godine da izvidi mogućnosti za naseljavanje većeg broja Židova. Naime, upravo su te godine Portugalci osvojili nizozemske posjede u Brazilu, kamo su se Židovi prije useljavali iz Europe. Sada je Brazil postao nepristupačan pa su Židovi morali tražiti novu lokaciju za useljavanje. Sjeverna Amerika se pokazala dobrom, pa je otprilike dva mjeseca kasnije Barsimsona slijedilo još 23 Židova, koji su osnovali prvo židovsko naselje na tom kontinentu. Danas u SAD-u živi više od 6.500.000 Židova.

Komentari