Na današnji dan

Prvi telefonski razgovor kablovskom vezom ispod Atlantskog oceana – 1956.

Povijesni prvi telefonski razgovor započeo je između Clea Craiga, predsjednika uprave kompanije American Telephone and Telegraph i Charlesa Hilla, šefa britanske poštanske službe. 

Dana 25. rujna 1956. godine otvoren je prvi transatlantski telefonski kabel, naziva TAT-1. Već oko 100 godina ranije povlačeni su preko Atlantskog oceana telegrafski kabeli, koji su omogućavali komuniciranje telegafskim kodom. Međutim, transatlantski telefonski kabel omogućio je prenošenje ljudskog glasa kroz žicu na drugi kontinent.

Otvaranje kabela izvršeno je na svečan način. Naime, visoki dužnosnici telekomunikacijskih kompanija sastali su se u Londonu, New Yorku i Ottawi. Povijesni prvi telefonski razgovor započeo je između Clea Craiga, predsjednika uprave kompanijeAmerican Telephone and Telegraph iCharlesa Hilla, šefa britanske poštanske službe. Pritom se Craig nalazio u New Yorku, a Hill u Londonu. Unatoč toj daljini, mogli su razgovarati normalno, bez zastajkivanja, zbog velike brzine kojom se električni signal širi kroz telefonski kabel.

Komentari