Na današnji dan

Prvi sačuvani povijesni spomen grada Zagreba – 1134.

Felicijanova povelja najstariji je sačuvani spomenik u kojem se izrijekom spominje ime Zagreba. 

Dana 26. travnja datirana je znamenita Felicijanova povelja iz 1134. godine. Za grad Zagreb ona je iznimno značajna jer predstavlja najstariji sačuvani dokument u kojem je izrijekom spomenuto ime Zagreba. Felicijan, po kojem se zove povelja, bio je nadbiskup Ugarskog grada Ostrogona (ostrogonski nadbiskupi bili su kroz povijest značajni kao primasi čitave Ugarske).

Ime Zagreba u Felicijanovoj se povelji spominje u kontekstu osnivanja Zagrebačke biskupije. Kao prvi zagrebački biskup u povelji se navodi Duh, koji je došao iz Češke. Evo kako u približnom prijevodu s latinskog jezika glasi dio Felicijanove povelje:

“U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Za vlade vrlo plemenitoga kralja Ladislava, a za primasa ostrogonske crkve Acha, nadbiskupa bačkog Fabijana, za vesprimskog biskupa Kuzme, palatina župana Gjule, za šomođskog župana Graba, osnuje spomenuti kralj, nadahnut Božjom milošću i posavjetovavši se s ovima i drugim plemićima, biskupiju zagrebačku, da one, koje je bludnja idolopoklonstva otuđila od štovanja boga, biskupova briga natrag privede na put istine. Da dakle pouči neznanje toga puka, nađe (kralj Ladislav) zgodnoga nekog Čeha, časna života, imenom Duh, koga pošalje po svom kapelanu Fanciki za pastira toj crkvi; on je postavio i pomoćnike (svećenike) onoj crkvi iz županije šomođske i zaladske”.


piše: Dražen Krajcar

Komentari