Na današnji dan

Hadrijan – rimski car putnik koji je nosio bradu (76.)

Car-putnik Hadrijan rođen je 24. siječnja 76. godine. Bio je prvi vladar Rimskog Carstva koji je nosio bradu. Ta je informacija važna jer je nošenje brade simboliziralo Hadrijanovu privrženost grčkim običajima. Naime, dok su stari Grci imali običaj nošenja punih brada (Sokrat, Platon, Aristotel i mnogi drugi primjeri), Rimljani su bili obrijani. Tek je Hadrijan, kao 14. car Rimskog Carstva, ponovno uveo nošenje brade, priklonivši se više grčkoj nego rimskoj tradiciji.

Hadrijan je od svih rimskih careva vjerojatno najviše putovao, tako da je obišao gotovo sve provincije Carstva. Bio je čak i u Britaniji, Hispaniji, Africi, našem Iliriku, kao i na obalama Crnog mora. U Egiptu je dospio na jug sve do grada Tebe. Bio je i na područjima Palestine, posjetivši Jeruzalem.

Po caru Hadrijanu zove se poznati Hadrijanov zid u sjevernoj Engleskoj koji je služio kao zaštita od “divljih” Pikta, a njegov nekadašnji mauzolej danas je Anđeoska tvrđava u Rimu (lat. Castel Sant’Angelo). Hadrijan je dao sagraditi jednu od najljepših vila u povijesti – tzv. Hadrijanovu vilu u Tivoliju. Iz arhitekture i ukrasa te vile vidi se njegova ljubav prema grčkoj kulturi, kao i utjecaj njegovih putovanja po raznim dijelovima Carstva.

 


Komentari