Na današnji dan

Prvi rektor zagrebačkog Sveučilišta bio je svećenik – 1878.

Mesić je bio zaređeni svećenik, aktivno se bavio povijesnim znanostima i postao je profesor povijesti na zagrebačkom Sveučilištu.

Dana 6. prosinca 1878. umro je prvi rektor zagrebačkog Sveučilišta – Matija Mesić. On je bio zaređeni svećenik Katoličke Crkve, a po struci je bio i povjesničar. Bavio se proučavanjem hrvatske povijesti, a zauzimao se i za uvođenje hrvatskog jezika u nastavu.

Matija Mesić bio je rođenjem iz Slavonskog broda (taj se grad ranije nazivao Brod na Savi, a tek je u 20. stoljeću preimenovan u Slavonski Brod). Mesić se aktivno bavio povijesnim znanostima i postao je profesor povijesti na zagrebačkom Sveučilištu. Ujedno je, kao što je rečeno, izabran i za prvog rektora tog Sveučilišta, koje je osnovano 1874. godine. Nažalost, Matija Mesić umro je već četiri godine nakon osnivanja Sveučilišta, u starosti od samo 52 godine.

Komentari