Na današnji dan

Prvi posjet pape jednoj većinskoj pravoslavnoj zemlji – Sv. Ivan Pavao II. u Rumunjskoj – 1999.

Posjet pape Rumunjskoj predstavljao je revolucionaran događaj za ekumenizam i za odnose između katolika i pravoslavnih kršćana. Rumunjska je izrazito pravoslavna zemlja, a Rumunjska pravoslavna Crkva druga je najveća autokefalna pravoslavna crkva na svijetu, odmah iza Ruske pravoslavne Crkve.

Dana 7. svibnja 1999. godine dogodio se prvi posjet pape jednoj većinskoj pravoslavnoj zemlji. Radilo se o posjetu pape sv. Ivana Pavla II. Rumunjskoj. Papu-sveca dočekali su u Rumunjskoj tamošnji predsjednik Emil Constantinescu, kao i patrijarh Teoktist, glava Rumunjske pravoslavne Crkve.

Papin posjet predstavljao je revolucionaran događaj za ekumenizam i za odnose između katolika i pravoslavnih kršćana. Rumunjska je izrazito pravoslavna zemlja, u kojoj više od 80% stanovništva čine pravoslavni kršćani. Zanimljivo je da je Rumunjska pravoslavna Crkva druga najveća autokefalna pravoslavna crkva na svijetu, odmah iza Ruske pravoslavne Crkve.

Papa sv. Ivan Pavao II. zadržao se u Rumunjskoj nekoliko dana. On i patrijarh Teoktist održali su liturgijske svečanosti, pri čemu je papa bio prisutan na liturgiji koju je slavio patrijarh, dok je patrijarh bio na papinskoj katoličkoj Svetoj Misi.


Komentari