Na današnji dan

Prvi Polinežanin koji je postao kardinalom Katoličke Crkve – 1923.

1995-1997, Vatican City --- Cardinal Pio Taofinu'u --- Image by © Grzegorz Galazka/CORBIS

Zanimljivo je da je 1970. godine njegovu biskupiju posjetio papa blaženi Pavao VI. (bio je to prvi i za sada jedini posjet ikojeg pape Samoi).

Dana 8. prosinca 1923. godine rođen je Pio Taofinu’u, prvi Polinežanin u povijesti koji je postao katoličkim kardinalom. Rođen je na otoku Savai’i u Samoi, a sjemenište je pohađao na otoku Wallis i na Novom Zelandu. U njegovom obrazovanju za katoličkog svećenika važni su bili maristi, pripadnici znamenitog misionarskog reda zvanog Marijina družba (lat. Societas Mariae). Taj je red imao veliku važnost za evangelizaciju na području Tihog oceana, a pripadali su mu slavni sveci Petar Chanel (ubijen na području Polinezije) i sv. Marcelin Champagnat (osnivač reda).

Pio Taofinu’u postao je katoličkim svećenikom 1954. godine, u dobi od 21 godine. Godine 1968. postao je biskupom Apije, glavnog grada Samoe. Time je Pio Taofinu’u postao prvim rođenim Polinežaninom koji je zaređen za biskupa. Zanimljivo je da je 1970. godine njegovu biskupiju posjetio papa blaženi Pavao VI. (bio je to prvi i za sada jedini posjet ikojeg pape Samoi).

Kardinalom je Pio Taofinu’u proglašen 1973. godine, u dobi od 49 godina. Postao je nadbiskupom kad je njegova biskupija uzdignuta u nadbiskupiju (Nadbiskupija Samoa-Apia). Kao kardinal, Pio Taofinu’u sudjelovao je na izborima za pape 1978. godine (te su godine održane čak dvije konklave, na prvoj je izabran sluga Božji Ivan Pavao I., a na drugoj sv. Ivan Pavao II.)


Nadbiskup kardinalPio Taofinu’u umro je 19. siječnja 2006. godine u 83. godini života. Uoči smrti bio je duže vrijeme bolestan (patio je od srčane bolesti, kao i od dijabetesa). Pokopan je u katoličkoj katedrali Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije na Samoi.

Komentari