Na današnji dan

Prvi pogrom u Europi (1066.)

Pogrom je progon, zlostavljanje i / ili uništavanje rasnih, etničkih, vjerskih i drugih manjinskih skupina. Prvim pogromom u Europi smatra se onaj u Granadi.

Granada je glavni grad istoimene pokrajine u Andaluziji (južna Španjolska). U gradu su živjeli Židovi u vrijeme muslimanskih osvajanja Pirinejskog poluotoka. Dana 30. prosinca 1066. skupina muslimana nagrnula je na kraljevsku palaču i pribila na križ židovskog vladara Josepha ibn Naghrele. Slijedio je masakr većine židovskog stanovništva Granade. Ubijeno je oko 4000 osoba.

Rabin Abraham ibn Daud (1110. – 1180.) napisao je u povijesnom djelu Sefer ha-Kabbalah da je Joseph ibn Naghrela postao vrlo ohol, a velikaši berberske dinastije odlučili su riješiti ga se. Židovska se zajednica u Granadi polako oporavljala dok nije napadnuta ponovo 1090. godine. Prema nekim stručnjacima za povijest Pirenejskog poluotoka, ovaj je napad označio kraj Zlatnog doba Židova u Španjolskoj.

Piše: Marsela Alić


Komentari