Na današnji dan

Prvi pakistanski nuklearni testovi – 1998.

Nuklearni testovi izvedeni su u brdima Ras Koh u pakistanskoj provinciji Beludžistan. Testiranje započeto na današnji dan sastojalo se od čak pet eksplozija, ukupne snage od 6 do 13 kilotona.

Dana 28. svibnja 1998. godine Pakistan je izveo svoju prvu seriju pravih nuklearnih testova (prethodni pakistanski nuklearni testovi bili su tzv. potkritični testovi, u kojima nije dolazilo do prave eksplozije). Testiranje započeto na današnji dan imalo je naziv Chagai-I, a sastojalo se od čak pet eksplozija. Pretpostavlja se da je ukupna snaga svih pet eksplozija iznosila od 6 do 13 kilotona.

Nuklearni testovi izvedeni su u brdima Ras Koh u pakistanskoj provinciji Beludžistan. Radi se o zapadnom dijelu središnjeg Pakistana, na prilično pustom i suhom području. Pakistanski premijer u trenutku izvođenja nuklearnih testova Chagai-I bio je Nawaz Sharif.


Komentari