Na današnji dan

Prvi koncert najstarije glazbene institucije u Hrvatskoj – 1827.

Od 1876. godine Hrvatski glazbeni zavod smješten je u Gundulićevoj ulici.

Početak djelovanja Hrvatskog glazbenog zavoda, najstarije glazbene institucije u Hrvatskoj, smatra se 18. travnja 1827. godine. Naime, toga je dana održan prvi koncert koji je organizirala ta institucija, u dvorani tadašnje Kraljevske akademije na Katarininu trgu u Zagrebu (danas zgrada Gornjogradske gimnazije). Koncertom je ravnao Juraj Karlo Wisner von Morgenstern, anastupila skupina zagrebačkih glazbenih amatera i profesionalaca, koji su se okupili uz društvenu i materijalnu potporu biskupa Maksimilijana Vrhovca i bana Ignjata Gyulaya.

Zavod je osnovan iste godinekao Glazbeno društvo pri čemu mu je službeno ime bilo Societas filharmonica zagrabiensis, dok je u javnosti popularno nazivanMusikvereinom. Već do kraja 1827. godine imao je 111 članova, od kojih je za njegov nastanak osobito važan spomenuti von Morgenstern, koji je izgradio i statut Društva. Već1829. godine osnovana je i Škola zagrebačkog muzičkog društva kao prva stalna ustanova za glazbenu naobrazbu u Hrvatskoj.

S vremenom je Hrvatski glazbeni zavod među svoje počasne članove uvrstio i slavnog Franza Liszta, kojemu je prilikom boravka u Zagrebu 1846. godine uručena povelja o počasnom članstvu.

Za vrijeme ravnatelja Ivana pl. Zajca Hrvatski glazbeni zavod uselio se u novosagrađenu zgradu u Gundulićevoj ulici 1876. godine.Tu su zgradu projektirali hrvatski arhitekti Janko Grahor i Franjo Klein, a u njoj se nalazi i prva zagrebačka koncertna dvorana. Godine 1895. dograđena je uz nju zgrada s malom dvoranom koju je svečano otvorio car Franjo Josip.


Danas u sklopu Hrvatskog glazbenog zavoda djeluje više ansambala: Društveni orkestar, Društveni jazz orkestar (Big Band HGZ-a), Društveni zbor te Društveni komorni ansambl. Uz to, Zavod posjeduje i knjižnicu i arhiv.

piše: Dražen Krajcar

Komentari